Privacy verklaring

Van: https://www.doomoo-webshop.nl

Versie 1.9 – laatste aanpassing 21-03-2020

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt voor www.doomoo-webshop.nl door Babyandmore VOF, hierna genoemd Babyandmore.

Babyandmore geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Babyandmore. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Indeling van categorieën:

 • Website Hosting Doomoo webshop
 • Externe technische ondersteuning
 • E-mail en mailinglijsten
 • Betaalproviders (Payment processors)
 • Externe beoordeling (reviews)
 • Logistiek (inpakken en verzenden)
 • Facturatie en boekhouden
 • Externe verkoopkanalen
 • Internet provider
 • E-mail provider
 • Webwinkelsoftware

Categorie: Website hosting

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor cloud oplossing een Duitse hosting partij via de CDN servers van CloudFlare, hierna de hoster genoemd. De persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden geplaatst in de database van de hoster in Duitse en Finse data centers. De hoster heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden wanneer wij daarom vragen of justitie daar opdracht voor geeft. Zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De hoster is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden dagelijks back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

De beveiligde testomgeving is gescheiden van live omgeving en daar staan geen klantgegevens op.

Categorie: Externe Technische ondersteuning

Naast onze eigen interne technische afdeling maken we ook gebruik van externe ontwikkelaars. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, zijn zichtbaar voor de ontwikkelaars en worden met deze partij gedeeld. De ontwikkelaar heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden wanneer wij daarom vragen. Zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De developer is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Categorie: E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ (Uitschrijven) link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Categorie: Betaalproviders (Payment processors)

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl is een zogenoemde cPSP (collecting payment service provider) en verwerkt je naam, adres, woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer (indien van toepassing). Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen zoals Capayable achteraf- en in termijnen betalen. Pay.nl bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij ook gebruik van het platform van Paypal. Paypal verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Paypal bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Categorie: Externe beoordelingen (reviews)

Wij verzamelen vrijblijvend reviews via het platform van Feedback Company. Als je een review achterlaat via Feedback Company dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten, delen wij je naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot je order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt. Feedback Company vraagt in de uitnodiging ook naar je ervaring over aangekochte producten. Deze waardering (sterren) worden samen met je opgegeven naam doorgegeven aan Google Productrecensies zodat andere klanten op Google kunnen lezen wat jou ervaring is.

Categorie: Logistiek (inpakken en verzenden)

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van een Nederlandse fulfilment partij in combinatie met labelsoftware. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens daarmee delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Als deze verwerkers onderaannemers inschakelen, stellen zij je gegevens ook aan deze partijen tijdelijk ter beschikking.

Categorie: Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een Nederlands boekhoudpakket. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Wij zijn lid van de belastingdienst en zijn daarom verplicht tot het doen van BTW aangifte.

Onze administratie wordt opgeslagen in een Microsoft Azure datacenter (Cloud). Microsoft zorgt ervoor dat de data binnen de Europese economische zone blijft, zodat de data altijd onder de Europese wet- en regelgeving verwerkt wordt en beschermd is. Beide partners zijn tot geheimhouding verplicht en zullen je gegevens altijd vertrouwelijk behandelen. De ontwikkelaars van het boekhoudpakket gebruiken je persoonsgegevens niet tenzij wij toestemming geven om met een probleem mee te kijken.

Categorie: Externe verkoopkanalen

Wij verkopen soms een super klein deel van ons assortiment via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Deze gegevens behandelen wij hetzelfde als persoonsgegevens afkomstig van onze eigen webshops.

Categorie: Internetprovider

Wij maken voor ons reguliere zakelijke internet gebruik van vaste en mobiele dienstverlener. Deze professionele partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze Internetproviders hebben geen directe toegang tot onze data tenzij justitie daar opdracht voor geeft.

Categorie: E-mail provider

Wij nemen zakelijke e-maildiensten af van een professionele Nederlandse hosting organisatie. Deze verwerkt e-mail namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Dit bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Categorie: Webwinkel software

Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt zoals een bestelling, worden niet met de makers van ons webshopplatform gedeeld.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens ook voor (gerichte) marketing gerelateerd aan producten die je hebt gekocht en follow-up mail zoals tips (product gerelateerd). Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Babyandmore op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Hoe lang bewaren wij order gegevens:

 • Inactieve accounts: 6 maanden
 • Bestellingen in behandeling: 30 dagen
 • Mislukte bestellingen 14 dagen
 • Geannuleerde bestellingen 14 dagen
 • Voltooide bestellingen: 7 jaar

Indien je een voltooide order geplaatst hebt bewaren wij die order 7 jaar. Dit betekent dat wij je klantprofiel 7 jaar bewaren. Je hebt het recht om een verwijderingsaanvraag in te dienen. Stuur dan een mail naar [email protected] met het verzoek dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Stuur een e-mail naar [email protected] met het verzoek om je persoonlijke gegevens te laten exporteren.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.  

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Babyandmore. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Voor alle informatie betreft Cookies verwijzen wij je graag door naar onze Cookie verklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

Mocht je vragen hebben of iets niet duidelijk zijn dan kun je contact opnemen met:

 • Babyandmore
 • Contactpersoon voor privacyzaken: Dhr. M. Paashuis
 • E-mail: [email protected]
 • Whatsapp chat: +31(0)73-6892171